info@sabelabroibas.com

ÚLTIMAS EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2001:

- Edificio Liceo, Casa da Cultura Concello de Betanzos
(A Coruña).
-Galería Distrito Arte (A Coruña).
-Sala Casa das Crechas (Santiago).
-Valores. Sala Xosé Rey Lago. Museo dos Muiños Andrés
Pan Vieiro do Concello de Culleredo (A Coruña).
-Bodegóns-Paisaxes. Sala pintor Llorens. Casa de Cultura do
Concello de Sada (A Coruña).
-Galeria Amador de Los Rios (Madrid)


2002:

-Personaxe. Servicio de extensión universitaria de A Coruña.
-Sala Paradis (Madrid). Organizada por Circulo de Bellas Artes
de Madrid.
-Museo Torres. Concello de Marin (Pontevedra).
-Casa de Galiza. Lisboa. Portugal.


2003:

-Sinfonía. Itinerante organizada por Xunta de Galiza.
Conselleria de Cultura.
-Galería Arte e Imagen. Sala Meliá Maria Pita.
-Sala de exposiciones de Conselleria de Presidencia e Admón. Pública. Delegación Provincial de Lugo (Xunta de Galiza).
-Galería Vicus (Vigo).


2004:

-Sinfonía . Itinerante. Organizada por Xunta de Galiza.
Conselleria de Cultura.
-Formas. Sala de exposiciones Portas Artabras de la Asociación
Amigos dos Museos de Galiza.
-Sala de expociones de Concello de Burela (Lugo).


2005:

-Galería Catarsis de Madrid.
-Casa de Galiza (Madrid).
-Galería ARTESFERA (Benidorm)
-Galería Jose Lorenzo (Santiago)


2006:

-Homenaxe a Mozart Sala Exposalnés de Concello de
Cambados (Pontevedra) . Casa de Cultura de Concello de
Arteixo.
-Sala exposiciones Teatro Ensalle.(Vigo)
-Sala expoxiciones Ateneo de Madrid


2007:

-Galería Sol y Bartolomé (Santiago)
-Galería Quórum (Madrid)

-Galería Chroma (Vigo)


2008:

-Galería Quórum (Madrid)

2009:

-Galería Catarsis
-Sala expo de la Asoc. Aires de Cordoba.
-Galería Quorum (Madrid)

2010:

-Galería Aragon 232 (Barcelona)
-Exposición de grabado en Sala exposiciones Alexandre Bóveda (A Coruña)

2011:

-Galeria Quorum de Madrid

2012:

-Galeria la Spadarina (Piacenza-Italia)
-Investigación Espacio Arte-Galeria El Cuarto Simpatico (Madrid)
-Sala Expo Capilla de San Roque organizada por el Departemento de Cultura del Ayuntamiento de Sada( A Coruña)

2014:

Galeria Investigación Espacio arte (Madrid)

2016:

Galeria Investigación Espacio arte (Madrid)

 

 

©Sabela Baña Roibás

www.sabelabroibas.com